Çevre Hizmetleri

 

SU : Bölgemizde Katılımcılarımıza dağıtılan kullanma suyu açılan kuyulardan temin edilmekte olup, toplamda 3.000 m³'lük  su depolarında depolanmakta ve 3-5 bar basınçta Bölgeye dağıtımı yapılmaktadır. Suyun klorlanması sıvı klor sistemiyle otomatik olarak yapılmakta ve suyun kalitesi belli periyotlarla alınan su numuneleriyle kontrol edilmektedir. 2019 yılı kullanma suyu şebekemize ait analiz raporlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

2019 Şubat Analizi - 2019 Mayıs Analizi - 2019 Temmuz Analizi

ATIKSU :  Bölgemizde oluşan atıksular; cazibe ile atıksu hatlarından toplanarak Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşmaktadır. Nihai projesi 2000 m³/gün kapasiteli olan Membran Biyoreaktör Sistemli Atıksu Arıtma Tesisi’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje onayı alınmış olup, öncelikli olarak 1000 m³/gün kapasiteli 1. Etabının inşaatı yapılmış ve 2017 yılının Ağustos ayı itibari ile de Tesis işletmeye alınmıştır.

Katılımcılarımızın Bölge  atıksu altyapı sistemine bağlantılarının yapılabilmesi için başvuruda bulunmalarına takiben evsel nitelikli atıksular için Kanal Bağlantı İzni veya endüstriyel atıksular için atıksu altyapı standartlarına uygunluğu tespit edilmesi veya sağlanması koşulu ile Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi düzenlenir. Kanal Bağlantı İzin Belgesi başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

Kanal Bağlantı İzni Başvuru Formu

YAĞMUR SUYU :Yağmur suyu hatlarından  HDPE koruge borularla toplanan yağmur suları Derivasyon Kanalına verilmektedir.

KATI ATIK : Bölgemizde Firmaların evsel nitelikli katı atıkları Torbalı Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Geri kazanılabilir nitelikli atıklar üretici firmalar tarafından geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

TEHLİKELİ ATIKLAR : Tehlikeli atıklar üreten Firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ : Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölgemizin refüj ve tüm yeşil alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki ağaçların; bakım, budama ve ilaçlama işleri Bölgemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.