Elektrik Hizmetleri

 

Elektrik  Temini; Bölgemiz sınırları içeresinde yer alan TEİAŞ 154 kV Pancar OSB TM’nin OG barasından OSB Müdürlüğümüz adına tahsis edilen PANCAR OSB-1 ve PANCAR OSB-2 fiderlerinden temin etmekte olup, 12 MW çekiş kapasitemiz bulunmaktadır.

Bölgemiz elektrik dağıtım altyapısı ile ilgili olarak, Katılımcılarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 1 adet Ana Dağıtım Merkezi olmak üzere toplamda 16 adet Enerji Dağıtım Merkezi bulunmaktadır. Bu enerji dağıtım merkezlerinden katılımcı parsel sınırına kadar, istenilen güçte enerji talebi Bölgemiz tarafından sağlanabilmektedir. 

Aktif Enerji bedelini İzmir Bölgesi'nde en uygun tarifeden temin eden OSB’ler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.