Telekomünikasyon

 

İletişim hatları bölge içerisinde çekilmiş ve her Katılımcımızın parseline kadar tamamlanmış olup internet ve telefon hizmetleri ile ilgili kurumlara başvuran Katılımcılarımıza gerekli bağlantıları yapılmaktadır.